Blade and Soul Việt: Bí Kíp Hồng Môn của Pháp Sư và Khí Công Sư

Thông Tin Game Online sẽ hướng dẫn cho game thủ về những bí kíp Hồng Môn của Pháp Sư , Khí Công Sư và thứ tự ưu tiên học các bí kíp trong Blade and Soul Việt Nam để các bạn cùng tham khảo nhé.

Bí Kíp Hồng Môn của Pháp Sư trong Blade and Soul Việt Nam

Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 1

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 1

Pháp Sư hệ Lửa

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 2

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 2

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 3

Pháp Sư hệ Lửa

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 4

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Võ Thần – Quyển 1

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 5

Pháp Sư hệ Lửa

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 6

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Võ Thần – Quyển 2

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 7

Pháp Sư hệ Lửa

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 8

Pháp Sư hệ Lửa

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 9

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Dịch Vương – Quyển 1

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 10

Pháp Sư hệ Lửa

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 11

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Dịch Vương – Quyển 2

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 12

Pháp Sư hệ Lửa và Băng

Bí kíp Hoán Quỷ – Quyển 1

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 13

Pháp Sư hệ Lửa và Băng

Bí kíp Hoán Quỷ – Quyển 2

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 14

Pháp Sư hệ Lửa

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 15

Pháp Sư hệ Băng

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 16

Pháp Sư hệ Lửa và Băng

Bí kíp Hồng Môn

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 17

Nhánh 1

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 18

Nhánh 2

blade-and-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 19

Nhánh 3

Các bí kíp ưu tiên học

PvE:

Pháp Sư hệ Lửa:

-Bí kíp Dịch Vương – Quyển 2.
-Bí kíp Võ Thần – Quyển 2.
-Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 1.

Pháp Sư hệ Băng

-Bí kíp Dịch Vương – Quyển 1.
-Bí kíp Võ Thần – Quyển 2.
-Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 2.

PvP:

-Bí kíp Võ Thần – Quyển 1.
-Bí kíp Dịch Vương – Quyển 1.
-Bí kíp Hoán Quỷ – Quyển 1.
-Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 1.Bí Kíp Hồng Môn của Khí Công Sư trong Blade and Soul

Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 1

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 20

Khí Công Sư hệ Đất và Băng

Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 2

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 21

Khí Công Sư hệ Đất và Băng

Bí kíp Võ Thần – Quyển 1

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 22

Khí Công Sư hệ Đất

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 23

Khí Công Sư hệ Băng

Bí kíp Võ Thần – Quyển 2

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 24

Khí Công Sư hệ Đất

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 25

Khí Công Sư hệ Băng

Bí kíp Dịch Vương – Quyển 1

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 26

Khí Công Sư hệ Đất

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 27

Khí Công Sư hệ Băng

Bí kíp Dịch Vương – Quyển 2

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 28

Khí Công Sư hệ Đất

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 29

Khí Công Sư hệ Băng

Bí kíp Hoán Quỷ – Quyển 1

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 30

Nhánh 1

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 31

Nhánh 2

Bí kíp Hoán Quỷ – Quyển 2

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 32

Nhánh 3

Bí kíp Hồng Môn

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 33

Nhánh 1

blade-soul-viet-bi-kip-hong-mon-cua-phap-su-va-khi-cong-su 34

Nhánh 2

Các bí kíp ưu tiên học

PvE:

Khí Công Sư hệ Đất:

-Bí kíp Dịch Vương – Quyển 2.
-Bí kíp Võ Thần – Quyển 2.
-Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 1.

Khí Công Sư hệ Băng:

-Bí kíp Dịch Vương – Quyển 2.
-Bí kíp Võ Thần – Quyển 2.
-Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 1.
-Bí kíp Dịch Vương – Quyển 1.

PvP:

-Bí kíp Võ Thần – Quyển 1.
-Bí kíp Dịch Vương – Quyển 1.
-Bí kíp Hoán Quỷ – Quyển 1.
-Bí kíp Hoán Quỷ – Quyển 2.

Trên đây là những bí Kíp Hồng Môn của Pháp Sư và Khí Công Sư của tựa game pc hay Blade and Soul Việt Nam. Mời các bạn game thủ cùng tham khảo nhé.

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *