Nhân dịp ra mắt Open Beta vào ngày 29/1 mà 6D Võ Lâm đã gởi đến độc giả Playpark 150 gift code giá trị.

Giftcode-game-mobile

 

Lưu ý: Bạn đọc dùng tài khoản Facebook đăng nhập để lấy gift code. Mỗi tài khoản chỉ được lấy 1 lần.

Mỗi gift code chứa các vật phẩm:

  • 5 Đá cường hóa 2
  • 1 Bảo hộ phù
  • 1 Dung luyện thạch
  • 1 Đá tẩy luyện cao
  • 1 Bảo rương bảo thạch cấp 3
  • 1 Thẻ x2 Exp
  • 1 Cửu chuyển hoàn hồn đan
  • 5 vạn Tu vi đan
  • 1 Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ
  • 10 Phi mã hoa

Trang chủ: http://6dvolam.mobay.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/6dvolam